Regulamin

XV Międzynarodowego Turnieju brydża sportowego o puchar Wójta Gminy Łomża.

  1. W turnieju obowiązuje Regulamin Grand Prix Województwa .
  2. Turniej rozegrany zostanie w formie 4 mini sesji po 10 rozdań .
  3. W trakcie mini sesji obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza salę gry.
  4. Wpisowe do turnieju od zawodnika:
  1. Nagrody - w zależności od ilości par otrzyma min. 10 % par:

 i ewentualnie w zależności od frekwencji: